Verschil identiteit imago voor je huisstijl

Allen zijn overtuigd van het belang van goede communicatie en presentatie. Als organisatie wil je ook een bepaalde indruk maken en een bepaald imago achterlaten bij doelgroepen en publiek. Kortom: als organisatie wil je een imago dat past bij het beeld dat de organisatie moet uitstralen. Een van de instrumenten die u daartoe ter beschikking staan, is de huisstijl.

Corporate identity is nauw verwant met de begrippen identiteit en imago. De identificatie van een bedrijf of organisatie betekent het imago dat het bedrijf voor zichzelf wil creëren – de bedrijfsidentiteit. Corporate identity beschrijft en beheert de middelen waarmee corporate identity wordt overgebracht. Het imago vertegenwoordigt het beeld dat de samenleving heeft van de organisatie. De identiteit en het imago van een organisatie kunnen heel verschillend zijn. Door een positieve identiteit uit te dragen, kunnen organisaties hun imago positief beïnvloeden.

Identiteit, imago en bedrijfsidentiteit

Elke organisatie heeft een welbepaalde identiteit, de zogenaamde bedrijfsidentiteit. Corporate identity is de representatie van de organisatie: de impliciete en expliciete aanwijzingen waarmee de organisatie haar eigen unieke kenmerken onthult door middel van gedrag, communicatie en symboliek. (Van Riel et al.) Corporate identity beïnvloedt het imago van de organisatie en dus de perceptie van de organisatie door doelgroepen. De identiteit van een organisatie wordt uitgedrukt door communicatie, gedrag en symboliek.

Verband tussen identiteit en imago (Birkit & Stadler)

Communicatie vindt plaats door het weergeven van visuele en verbale boodschappen. Gedrag is de manier waarop de organisatie feitelijk handelt en symboliek is het gezicht van de organisatie in de vorm van huisstijl en bedrijfsnaam. Deze drie elementen moeten met elkaar in overeenstemming zijn om het gewenste identiteitsbeeld te vormen en uit te dragen. De bedrijfsidentiteit moet dus de kernwaarden van de organisatie uitdragen.

Wat is bedrijfsidentiteit?

Corporate identity legt de nadruk op het gedrag en de communicatie van de organisatie. Het bevestigt de kernwaarden van de identiteit en het imago. Maar waar bestaat corporate identity eigenlijk uit? Huisstijl bestaat uit vijf elementen, namelijk:

  • woordmerk
  • logo
  • typografie
  • kleur
  • kenmerkende vormen.

Het woordmerk is het logo, zoals IBM en Kellogs. Het visuele logo wordt ook wel embleem genoemd. Het is een symbool dat verwijst naar de activiteiten of specifieke kenmerken van de organisatie. Voorbeelden zijn de Shell of de Mercedes-ster. Met typografie kan een bedrijf zich onderscheiden en een bepaald element van zijn kernwaarden benadrukken, bijvoorbeeld zakelijk door een lettertype als arial of speels door het gebruik van comic sans. Dit geldt ook voor het gebruik van kleur. Het laatste element van de bedrijfsidentiteit bestaat uit onderscheidende vormen. Denk aan de Coca-Cola golf of de Adidas strepen. Samen vormen al deze elementen de bedrijfsidentiteit van een bedrijf. Dit betekent echter niet dat alle vijf elementen altijd tegelijkertijd moeten worden gebruikt om de organisatie weer te geven. Een bepaalde kleur of een bepaald logo alleen kan soms al voldoende zijn om bij het doelpubliek een gevoel van herkenning op te roepen.

Waarom is huisstijl belangrijk?

Door een huisstijl te ontwikkelen die aansluit bij de identiteit van de organisatie en deze consequent toe te passen, wordt de naamsbekendheid van de organisatie versterkt en de identificatie ermee door de werknemers verhoogd. Het is ook een goede manier om uw organisatie te onderscheiden van de concurrentie. Huisstijl is een belangrijk onderdeel van identiteit en imago. Het biedt een onderscheidend karakter. Het stelt de organisatie in staat zich te onderscheiden en bepaalde kernwaarden uit te dragen die de doelgroep kan herkennen.